Элсэлтийн журам


  • "Улаанбаатарын Их сургуульд 2017-2018 оны бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам" 2017 оны 04 дугаар сарын 17-ний өдрийн Захиргааны зөвлөлийн хурлаар батлагдсан билээ. Журмыг эндээс үзнэ үү.